هتل کوی نصر | 09921616230

هتل کوی نصر با توجه به یک درک مشترک از اکوتوریسم، “فصل مشترک گردشگری پایدار و گردشگری پایدار” توسعه یافته‌است. هر دوی این پژوهشگران شاهد افزایش تعداد توریست در بخش اکوتوریسم می‌باشند. هتلداری آن‌ها استدلال می‌کنند که چسبیدن به اصول توریسم پایدار ممکن است هتل نزدیک کوی نصر دشوار باشد. بر روی به لحاظ نظری، …