هتل شمال تهران | 09921616230

هتل شمال تهران حق مهمان ها برای لغو قراردادهای اقامت ماده ۶ ۱. مهمانان مهمان حق دارند یک توافقنامه مسکن را با اطلاع از هتل لغو کنند. هتل ۲. در صورتی که مهمان یک توافقنامه اقامت را در کل یا بخشی از آن لغو کرده‌است علت قابل استناد به مهمان (به جز در موردی که …