هتل شرق تهران | 09921616230

هتل شرق تهران تاریخچه هتل‌های بوتیک در دهه ۱۹۸۰ در شهرهای اصلی مانند لندن، نیویورک و سانفرانسیسکو شروع به ظاهر شدن کردند. باور بر این است که در اوایل دهه ۱۹۸۰ هتل قابل تهیه معرفی شده‌است. دو مورد از اولین هتل‌های بوتیک در دنیا در سال ۱۹۸۱ در لندن افتتاح شدند: هتل در کنسینگتن جنوبی …