هتل حصار بوعلی | 09921616230

هتل حصار بوعلی توانایی‌های مالی و حسابداری در بین کارکنان صنعت مهمان‌نوازی ، . در حالی که نیاز به آموزش در صنعت مهمان‌نوازی به رسمیت شناخته می‌شود، داشتن قابلیت مالی به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. هتل هدف از این مطالعه پر کردن این تحقیق با شناسایی شایستگی‌های برجسته مالی مورد نیاز در …